کلمه کلیدی خود را وارد کنید

post

حضور ریاست آموزش و پرورش ناحیه ۴ در مجمع عمومی انجمن اولیاءومربیان  دبستان ذهن خلاق

حضور ریاست آموزش و پرورش ناحیه ۴ در مجمع عمومی انجمن اولیاءومربیان دبستان ذهن خلاق

در اولین مجمع عمومی انجمن اولیاءومربیان دبستان ذهن خلاق که با حضور اولیای دانش آموزان تشکیل شده بود

دبستان ذهن خلاق مشهد

دبستان ذهن خلاق مشهد

خانم صفیه رکنی رایاست آموزش وپرورش ناحیه ۴مشهد در این جلسه شرکت نمودند و رهنمود هایی را بیان نمودند

بدون نظر

اضافه کردن بررسی خود

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.