کلمه کلیدی خود را وارد کنید

وبلاگ

راه‌هاي آماده سازي کودک براي ورود به کلاس اول دبستان قسمت چهارم

راه‌هاي آماده سازي کودک براي ورود به کلاس اول دبستان قسمت چهارم

پرورش مهارت تخصصي: هرگز کودکتان را با کسي _حتّي با خواهر و برادرش _ مقايسه نکنيد. هر کودک مجموعه اي از ويژگي هاي منحصر به فرد است که شما نمي‌توانيد آن ها را عوض کنيد . *محيط خانه را گرم و صميمي کنيد. به خاطر رشد و تعالي کودکتان از بحث هاي بيهوده در منزل بپرهيزيد. *بدانيد که کسب […]

راه‌هاي آماده سازي کودک براي ورود به کلاس اول دبستان قسمت سوم

راه‌هاي آماده سازي کودک براي ورود به کلاس اول دبستان قسمت سوم

پرورش مهارت هاي جسماني: حتماً واکسن کودک را يکي دو ماه قبل از آغاز مدارس تزريق کنيد. از لحاظ سلامت عمومي او را بررسي کنيد. آزمايش انگل و سنجش سلامت عمومي زير نظر متخصص تغذيه و ترميم دندان ها ي پوسيده احتمال غيبت هاي مکرر در طول سال تحصيلي رابه حداقل مي‌رساند. اواسط سال تحصيلي تصميم به تعويض مدرسه […]

راه‌هاي آماده سازي کودک براي ورود به کلاس اول دبستان قسمت دوم

هنگامي که براي او وسيله اي مي‌خريد، حتماً او را همراه ببريد.(خريد وسايل را زياد به تعويق نيندازيد. اين امر براي کودک پر از شادي و نشاط است. اجازه بدهيد تا چند هفته مرتّب وسايلش را چک کند و با آنها ارتباط برقرار کند .) در خريد کيف مدرسه نهايت دقّت را به خرج بدهيد. براي کودک کيفي بخريد که […]

راه‌هاي آماده سازي کودک براي ورود به کلاس اول دبستان قسمت اول

راه‌هاي آماده سازي کودک براي ورود به کلاس اول دبستان قسمت اول

The ASRC focuses on CUNY initiatives in five dynamic fields of applied science: Nanoscience, Photonics, Structural Biology, Neuroscience, and Environmental Sciences. Through its innovative architectural design, the center reflects a uniquely collaborative culture, where scientists work across disciplines to take on some of global science’s most vital and tantalizing challenges.